Nilla

Kotitarveviljelyn kehittäminen Lohjan alueella

Kotitarveviljelyn kehittäminen Lohjan alueella | Maa- ja kotitalousnaiset Etelä-Suomi (maajakotitalousnaiset.fi) Kiinnostus kotitarveviljelyyn on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina. Vilkkaana käyvä keskustelu ruoantuotannon ilmastovaikutuksista on omiaan vahvistamaan kuluttajien halukkuutta vaikuttaa siihen mitä omassa taloudessa syödään ja miten ruoka on tuotettu. Kotitarvetuotantoon tarvittavien tietojen ja taitojen aktivointi, ylläpitäminen ja edistäminen lisää kansalaisten omaehtoista ruokaturvaa. Hankkeessa pyritään lisäämään kuluttajien tietoa kotitarveviljelyn erilaisista mahdollisuuksista, neuvotaan viljelyn aloittamisessa, lajikevalinnoissa, ravinteiden kierrätyksessä sekä saatavan sadon käsittelyssä ja säilönnässä sekä kannustetaan kasvisten monipuoliseen käyttöön. Hankkeella halutaan tuoda esille…

Lue lisää

Allasjumpat Syksy 2021

HUOM!   Allasjumppa kestää 30 min eli klo 16.15 – 16.45 Huom! Neidonkeitaasa on maskipakko.  Sykayn 2021 allasjumpat ovat seuraavasti jos koronatilanne sallii; 17.09., 01.10., 15.10., 05.11., 19.11., 03.12. ja 17.12. Seuraa järjestöpalstaa ja nettisivujamme.

Lue lisää