Talon historia

Valistustalon historiaa

Pohjois-Lohjan Valistustalo Oy perustettiin syyskuun 02. päivänä 1939.  
Sodan uhka oli olemassa ja rekisteröinti jäi sillä kertaa tekemättä.

Yhtiön tarkoituksena oli aikaansaada paikkakunnan sivistyselämää edistävien yhdistysten käytettäväksi ajanmukainen kokoustalo.

Taloa rakennettiin ja välirauhan aikana saatiin talo vesikattoon. Kaikista rakennustarvikkeista oli huutava pula. Vuokratontti ostettiin omaksi 28.10.1944.  Talo valmistui 1947. Toiminta oli vilkasta. Yhtiön talous oli usein alijäämäinen.  Vuonna 1967 vasta yhtiö rekisteröitiin ja tuolloin Lohjan Maamiesseura ry tuli yhtiön osakkaaksi. Yhtiöön tuli uusi johto ja taloa ryhdyttiin kunnostamaan ja saneeraamaan. Osakepääomaa korotettiin ja myös opetusministeriöltä saatiin saneeraukseen tukea. Keväällä 1993 saneeraus valmistui. Talkootyötunteja kertyi pöytäkirjojen mukaan 3.400. Saneeraustyön aikana koko yhtiön osakekanta oli saatu maamiesseuran haltuun. Talous oli kuitenkin tiukalla ja maamiesseura joutui vuosittain tukemaan avustuksin yhtiötä.  Asetettiin toimikunta pohtimaan yhtiön tulevaisuutta ja päätettiin perustaa säätiö.  Maamiesseura lahjoitti koko osakekannan ja vaadittavan peruspääoman uudelle säätiölle, joka otti vastuulleen koko talon hoidon.

Säätiö rekisteröitiin 01.12.1998. Hallinnon rationalisoimiseksi on koko Pohjois-Lohjan Valistustalo Oy purettu. Talo jatkaa kuitenkin sitä tarkoitusta varten, jonka aikanaan perustajat olivat sille määränneet.

Talon osoite on Saukkolantie 636. Lohja, eli vesitornilta 6,36 km Saukkolaan päin.