Liikuntapäivä Kisakalliossa 18.10. alkaen 10.15–15.45, ilm. Marja-Liisa
Mäkiselle, 050-530 3996