Kotitarveviljelyn kehittäminen Lohjan alueella | Maa- ja kotitalousnaiset Etelä-Suomi (maajakotitalousnaiset.fi)

Kiinnostus kotitarveviljelyyn on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina. Vilkkaana käyvä keskustelu ruoantuotannon ilmastovaikutuksista on omiaan vahvistamaan kuluttajien halukkuutta vaikuttaa siihen mitä omassa taloudessa syödään ja miten ruoka on tuotettu.

Kotitarvetuotantoon tarvittavien tietojen ja taitojen aktivointi, ylläpitäminen ja edistäminen lisää kansalaisten omaehtoista ruokaturvaa. Hankkeessa pyritään lisäämään kuluttajien tietoa kotitarveviljelyn erilaisista mahdollisuuksista, neuvotaan viljelyn aloittamisessa, lajikevalinnoissa, ravinteiden kierrätyksessä sekä saatavan sadon käsittelyssä ja säilönnässä sekä kannustetaan kasvisten monipuoliseen käyttöön. Hankkeella halutaan tuoda esille myös ravitsemuksellinen puoli. Tutkimuksissa on havaittu, että suomalaiset syövät keskimäärin 350 g kasviksia, vaikka suositus on 500 g/päivässä. Kasvisten käytön lisääminen ravitsemuksessamme lisää terveydellistä hyvinvointiamme.

Lohjan kaupunkiin kuuluu laajoja maaseutualueita, joilla kotitarveviljely onnistuu helposti, mutta myös kaupungin laitamilla viljelypalstoilla voidaan elävöittää ympäristöä. Asuntomessut pidetään vuonna 2021 Lohjalla. Hankkeen avulla pyritään aktivoimaan asukkaita kotitarveviljelyyn ja samalla parantamaan yhteisöllisyyttä ja kannustaa yhdessä tekemiseen niin kaupungin uudella asuinalueella kuin maaseudun kyläyhteisöissäkin.

Hankkeen toimenpiteet

  • Järjestetään asiantuntijaluentoja
  • Järjestetään talkoopäiviä viljelypalstoilla eri vuodenaikoina
  • Järjestetään opintomatka kohteeseen, jossa kotitarveviljelyä on edistetty merkittävällä tavalla

Hankkeella on myös omat facebook-sivut.

Hankkeen tiedot

Projektipäällikkö: Suvi Malin                                      
Rahoittaja: Leader Ykkösakseli
Toteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi ry                                            
Hankkeen kesto: 1.1.2021-30.09.2022